các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín - App game đổi thưởng uy tín

Tài nguyên dành cho sinh viên

Tài nguyên dành cho sinh viên là nơi để sinh viên tìm hiểu, truy xuất thông tin, tài liệu trong 3,5 năm tại các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín (TBD). Đây cũng là cầu nối giúp sinh viên và Nhà trường trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả, qua đó đảm bảo quyền lợi của người học phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường theo từng lộ trình phát triển.

  ĐĂNG KÝ & GHI DANH (Registration & Enrollment)

Từ đăng ký đến ghi danh, Nhà trường cung cấp các nguồn lực để bạn thành công.

  TÀI NGUYÊN HỌC THUẬT (Academic Resources)

Đại học Thái Bình Dương có nhiều nguồn tài nguyên khác nhau giúp bạn thành công. Bạn xây dựng lộ trình học tập hoặc khám phá danh mục sách tham khảo tại thư viện, xem các chương trình hội thảo quốc tế của trường để mở rộng tài nguyên học tập.