các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín - App game đổi thưởng uy tín

Chiến lược

Là một trường đại học miền duyên hải Nha Trang, các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín đã xây dựng chiến lược phát triển trong 5 năm tới (2020-2025) nhằm trở thành một trường đại học có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng.

Nhà trường truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội. Tập thể Nhà trường cùng chia sẻ và nỗ lực lan tỏa các giá trị trong xã hội, đó là: Chính trực, Tự do học thuật, Tôn trọng sự khác biệt, Trách nhiệm, Cách tân, Hài hòa.

Mục tiêu chiến lược của TBD tập trung vào việc quốc tế hóa môi trường đào tạo, xây dựng môi trường dạy và học dân chủ, liêm chính, sáng tạo. Chiến lược nhắm tới việc cơ cấu ngành nghề hợp lý có tính liên ngành, phương pháp dạy và học hiện đại, nội dung đào tạo cập nhật và thực tiễn, hoàn thiện học chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ để sinh viên dễ dàng tự chọn lộ trình học tập và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy, làm việc, học tập bằng tiếng Anh.

Trong nghiên cứu khoa học, các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín tôn trọng chuẩn mực quốc tế và chú trọng các dự án phục vụ địa phương và Nhà trường. Đồng thời, nỗ lực xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 đối tác doanh nghiệp, trong đó có bốn đối tác đào tạo chiến lược (Tập đoàn Sovico, Hãng hàng không VietjetAir, Ngân hàng HDBank, Địa ốc Phú Long) cam kết 100% việc làm cho sinh viên. 

4 trụ cột chiến lược 2020-2025

Về dạy học và quốc tế hóa môi trường đào tạo

Môi trường dạy và học dân chủ, liêm chính, sáng tạo; cơ cấu ngành nghề hợp lý có tính liên ngành; phương pháp dạy và học hiện đại; nội dung đào tạo cập nhật và thực tiễn; có học chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ; giảng viên, nhân viên và sinh viên có năng lực giảng dạy, làm việc và học tập bằng tiếng Anh.

Về nghiên cứu khoa học

Có đội ngũ giảng viên và sinh viên nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế; có hợp tác tích cực vào mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước; có dự án nghiên cứu phục vụ địa phương và nhà trường.

Về truyền thông và thương hiệu

Đạt được sự công nhận của toàn xã hội về bước đột phá trong môi trường dạy và học, nghiên cứu, chất lượng đội ngũ giảng viên và sinh viên, chương trình đào tạo và đời sống sinh viên.

Về quan hệ doanh nghiệp

Có mạng lưới hợp tác với hơn 100 đối tác doanh nghiệp, trong đó có bốn đối tác đào tạo chiến lược (Tập đoàn Sovico, Hãng hàng không VietjetAir, Ngân hàng HDBank, Địa ốc Phú Long) cam kết 100% việc làm, tuyển dụng trực tiếp không cần phỏng vấn.

Toàn văn chiến lược

Video giới thiệu chiến lược Đại học Thái Bình Dương 2020-2025