các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín - App game đổi thưởng uy tín

Đảm bảo Chất lượng

GIỚI THIỆU

Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) tại Trường đại học Thái Bình Dương (TBD) thực hiện các hoạt động giám sát, đối sánh, hỗ trợ nhằm nhận diện, đánh giá, cũng như cải tiến chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường theo những tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại Thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động đảm bảo chất lượng tại TBD gồm có hai quy trình:

  • Đảm bảo chất lượng bên ngoài (EQA), trong đó có hoạt động kiểm định, do một tổ chức độc lập thực hiện, nhằm giúp trường đại học nhận diện những điểm mạnh, điểm cần khắc phục, đồng thời đưa ra các khuyến cáo để trường đại học cải tiến chất lượng.
  • Đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) là thực thi nhiều giải pháp như xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo Trường ĐH Thái Bình Dương thực hiện được sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng được đồng bộ, hiệu quả cũng như các mục tiêu phát triển theo chiến lược của Nhà trường và quy định của Pháp luật.

Thông tin liên lạc phòng Đảm bảo Chất lượng:

  • Địa chỉ: Tầng 2, 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Người liên lạc: Lê Trung Tín
  • Điên thoại: 0903 462 064
  • Email: [email protected]

VĂN BẢN NỘI BỘ

1. Đảm bảo chất lượng

2. Kiểm định

3. Khảo thí

4. Khoa học công nghệ

BÁO CÁO

Báo cáo Tự đánh giá 2015

Dự thảo Báo cáo TĐG trường ĐH Thái Bình Dương giai đoạn: 2016-2020

Dự thảo báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2023