các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín - App game đổi thưởng uy tín

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Đại học Thái Bình Dương là đại học miền duyên hải có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục liêm chính, chuẩn mực quốc tế.

Sứ mệnh

Đại học Thái Bình Dương truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

Giá trị cốt lõi

Trong mọi quyết định hành động của mình, tập thể sư phạm và sinh viên các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín cam kết theo đuổi các giá trị cốt lõi sau đây:

 • Chính trực: Đảm bảo thực hành sự tử tế và sự trung thực trong lời nói và hành động.
 • Tự do học thuật: Đảm bảo ủng hộ việc mở rộng phạm vi tìm hiểu và nghiên cứu.
 • Tôn trọng sự khác biệt: Đảm bảo ủng hộ sự khác biệt trên cơ sở tôn trọng sự thực, phẩm cách, lẽ phải, công bằng và đạo lý.
 • Trách nhiệm: Đảm bảo sự tự khẳng định trách nhiệm cá nhân trước mỗi chọn lựa, quyết định hành động.
 • Cách tân: Đảm bảo ủng hộ giải pháp sáng tạo.
 • Hài hòa: Đảm bảo cân nhắc đủ các thành tố cần thiết trong việc ra quyết định hành động.

Cam kết chất lượng đào tạo

Thực học

 • Sinh viên thỏa sức trải nghiệm thực tế như một phần cốt lõi của việc học:
  • Làm dự án thật từ doanh nghiệp
  • Học qua nghiên cứu trường hợp thực tế
  • Kết nối với doanh nhân thành đạt
  • Không gian thực hành đa dạng.

Toàn diện

 • Sinh viên phát triển năng lực thế kỷ 21:
  • Tư duy: Phân tích, phản biện, sáng tạo
  • Giao tiếp, thuyết trình, truyền thông
  • Thông minh cảm xúc
  • Trách nhiệm cá nhân, dấn thân xã hội.

Tương tác

 • Sinh viên tương tác thường xuyên và ý nghĩa:
  • Tương tác trong và ngoài lớp học với giảng viên về việc học, ngành nghề và định hướng tương lai.
  • Làm việc nhóm với người cùng học, tăng cường kỹ năng lãnh đạo
  • Xây dựng mạng lưới các kết nối hữu ích với cựu sinh viên, doanh nhân, chuyên gia, người truyền cảm hứng.  

Trao quyền

 • Sinh viên được đối xử như những cá nhân trưởng thành, độc lập:
  • Làm chủ quá trình học tập qua hệ thống tín chỉ và cố vấn học tập
  • Phát huy sức mạnh bản thân, tạo sức bật độc đáo của cá nhân
  • Thực hành lối sống tự lập, năng động, trách nhiệm

Thấu cảm

 • Sinh viên phát triển lòng thấu cảm qua:
  • Nhận thức cảm xúc của bản thân và người khác
  • Thực hành lối sống tử tế và nhân ái.