các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín - App game đổi thưởng uy tín

Viện Đào tạo Quốc tế

Giới thiệu

Viện Đào tạo Quốc tế tại các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy giáo dục và giao lưu quốc tế, hỗ trợ sinh viên, giảng viên và cán bộ nhân viên tiếp cận với các chương trình đào tạo của các nước. Nhìn chung, Viện Đào tạo Quốc tế:

 • Phát triển và quản lý các chương trình hợp tác và chương trình du học cho sinh viên trong nước và quốc tế;
 • Tạo điều kiện cho việc trao đổi giảng viên, các dự án nghiên cứu hợp tác và các mối quan hệ hợp tác học thuật với các cơ sở giáo dục quốc tế;
 • Xúc tiến các sáng kiến quốc tế hóa trong các nhà cái uy tín đổi thưởng uy tín thông qua việc ủng hộ các góc nhìn toàn cầu trong việc phát triển chương trình giảng dạy, tuyển dụng giảng viên và các lĩnh vực khác.

Viện Đào tạo Quốc tế trực tiếp tổ chức và vận hành Bộ môn Ngôn ngữ Anh. Chương trình đào tạo của ngành Ngôn ngữ Anh giúp sinh viên giao tiếp và làm việc tự tin trong môi trường quốc tế thông qua các hoạt động thực hành từ năm đầu tiên như M-Reader, ASL (Hỗ trợ Tự học), diễn thuyết bằng tiếng Anh, các cuộc trò chuyện với học giả và chuyên gia, câu lạc bộ tiếng Anh “Easy English”…

1. Chức năng

 • Tổ chức đào tạo các chương trình, bồi dưỡng về ngoại ngữ và các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình liên kết quốc tế
 • Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng trường và Ban giám hiệu trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đào tạo quốc tế
 • Quản lý các mối hợp tác quốc tế liên quan đến công tác đào tạo quốc tế thuộc Viện

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

 • Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược của Viện Đào tạo Quốc tế theo chiến lược của Trường
 • Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
 • Xây dựng, khai thác và phát triển các chương trình liên kết đào tạo với các tổ chức giáo dục nước ngoài
 • Xây dựng các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ở bậc đại học
 • Xây dựng các chương trình đào tạo tiếng Anh ngắn hạn theo các yêu cầu chuẩn, đầu vào/đầu ra của Trường.

2.2. Đào tạo và giảng dạy

 • Chịu trách nhiệm chính về chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần của ngành ngôn ngữ Anh.
 • Tham gia giảng dạy các học phần của ngành ngôn ngữ Anh và các học phần thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.

2.3. Nghiên cứu khoa học

 • Chủ trì hoặc tham gia triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp.
 • Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành các cấp.

2.4. Quản lý nguồn nhân lực

 • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn phát triển đội ngũ giảng viên kế cận trong mảng đào tạo quốc tế.
 • Đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng viên trong mảng đào tạo quốc tế.

3. Nhân sự Viện Đào tạo Quốc tế

 

Hà Vũ Bảo Nhi
Thư ký
Viện Đào tạo Quốc tế

 

ThS. Nguyễn Thuận Tuyết Sương
Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
Viện Đào tạo Quốc tế